World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

În vizită la negustorul de iluzii: Ecourile amintirilor

By Lupu, Octavian, Nicolae

Click here to view

Book Id: WPLBN0100302439
Format Type: PDF (eBook)
File Size: undefined
Reproduction Date: 8/29/2017

Title: În vizită la negustorul de iluzii: Ecourile amintirilor  
Author: Lupu, Octavian, Nicolae
Volume:
Language: Moldovan
Subject: Fiction, Drama and Literature, Impressions and memories
Collections: Literature, Authors Community
Historic
Publication Date:
2017
Publisher: Amazon
Member Page: Octavian-Nicolae Lupu

Citation

APA MLA Chicago

Lupu, O. N. (2017). În vizită la negustorul de iluzii. Retrieved from http://www.netlibrary.net/


Description
Simplitatea aparentă a scrierii derivă din capacitatea de a transmite cât mai fidel și mai autentic ceea ce simți în relație cu experiența vieții. Cu precizia unui meșteșugar medieval, impresiile se aștern pe portativul sentimentelor ce răzbat cu fiecare notă interpretată sub bagheta timpului. Și astfel iau naștere forme pline de farmec ce răzbat din orizontul interior al sufletului ca reflectare a concretului și imaginarului realității. De aceea, actul scrierii are valențe eliberatoare, purificatoare și înnobilatoare pentru ființa umană în relație cu lumea în care trăiește. Dar scrierea artistică reprezintă ceva mai mult fiindcă prin adăugarea dimensiunii estetice exprimarea gândurilor atinge nivele superioare de percepție a frumuseții lumii în mijlocul căreia trăim. Dacă am ști să distingem detaliile înălțătoare pentru suflet ale vieții, experiența noastră ar fi îmbunătățită semnificativ. Din nefericire, în ziua de astăzi tot mai puține persoane își mai rezervă timp să mai distingă farmecul existenței umane și al istoriei la care participăm. Înglodați în griji fără număr și bombardați de canale media năucitoare prin formă și conținut, uităm repede destinul nostru de a lumina cu putere în această lume și de a face posibil cerul pe pământ. De fapt, creația artistică își are originea în dorința fiecăruia dintre noi de a oferi ceva durabil și expresiv comunității din care facem parte. În acest moment, cu o referire specială, mă voi întoarce către cel mai important izvor al oricărui gen de scriere: experiența personală. Astfel, am alcătuit o scurtă culegere a celor mai importante materiale pe care le-am realizat cu migală și răbdare în ultimii trei ani cu dorința sinceră de a contribui cumva la renașterea culturală, literară și spirituală a națiunii noastre, de care mă simt legat prin naștere, educație și cugetare. Cu un simț al valorii clădit pe lucrările autorilor din perioada interbelică, am convingerea că prin racordarea la acea epocă este posibilă refacerea culturală a spațiului românesc, aceasta fiind singura cale de ieșire din confuzia și haosul prezent. Prin urmare, lectura acestor articole pe care le-am alcătuit de-a lungul timpului doresc să fie un popas de frumusețe în mijlocul unei lumi urâte sau indiferente, așa cum a ajuns societatea contemporană. Întotdeauna firele de iarbă vor crește chiar și în crăpăturile inospitaliere ale betoanelor sau sub covorul amorf al asfaltului cu speranța că într-o zi vor acoperi și disloca fragmentele de bolovani care blochează dezvoltarea armonioasă a unei nații nobile cu origini latine, dacice, asiatice și slave așa cum este națiunea română. Într-o sinteză originală și minunată, România poate renaște în timpul generației prezente, iar acest lucru m-a determinat să scriu toate acest rânduri și gânduri.

Summary
Art is a way to escape from a difficult reality. It resembles with the human inner capacity to overcome obstacles by appealing to the imaginary realm that is build from impressions and memories. The diary of the personal life is therefore, the main source of true inspiration in finding creative way to go further on the way of your personal journey.

Excerpt
Nu este simplu să scrii despre tine și să întocmești o prezentare care să nu semene cu un CV bun de trimis la firme, dar impersonal în a comunica trăirile lăuntrice și motivația ascunsă a sufletului în dorința de a transmite un mesaj plin de substanță potențialilor cititori. Cu toate acestea, merită să spun câteva cuvinte despre experiența pe care am acumulat-o în ce privește scrisul, mai ales că izvorul gândurilor exprimate sub formă de articole, broșuri sau emisiuni radio / televizate este reprezentat în principal de ceea ce am cunoscut, experimentat și trăit de-a lungul vieții. Dar înainte de a expune datele sintetice ale evenimentelor relevante pentru experiența scrisului, aș dori să subliniez motivația pe care o am dincolo de cuvintele pe care le exprim prin scriere și vorbire. În primul rând, cititorul, precum și cel care vizionează programele pe care le alcătuiesc, reprezintă cel mai important personaj din viața mea când încep să rostesc, să exprim, să aștern pe hârtie și să dactilografiez în calculator. Transfigurarea pe care o trăiesc îmi creează o comuniune lăuntrică ce mă determină în alegerea formei de expresie, în utilizarea sau nu a anumitor cuvinte și în accentul pe care îl pun asupra unor idei în detrimentul altora. Acest lucru îmi modelează vorbirea sufletului, fiindcă în cele din urmă, mesajul pe care doresc să îl transmit este unul pozitiv și plin de substanță, care să determine explozie și fuziune în cugetul celui care citește. M-am născut în orașul de la poalele Tâmpei, mai precis, în Brașov într-o frumoasă duminică de Florii pe data de 14 aprilie 1968 la ora 5 dimineața după o noapte teribilă pentru cea care mi-a dat viață. De aceea, poate, am iubit la început primăvara ca anotimp și dimineața ca moment al zilei. Însă am descoperit mai târziu farmecul tuturor anotimpurilor, incluzând toamna, cea opusă primăverii, și toate momentele zilei, inclusiv asfințitul, fiindcă întreaga mea ființă iubește viața, mișcarea, explozia sevei pline de substanță, în special la început de aprilie. Ofer aceste detalii fiindcă ele continuă să îmi modeleze existența și modul de exprimare chiar și în prezent, fiind asemenea unui „big-bang” în urma căruia am apărut și care prin forța sa de expansiune mă direcționează în nemărginire și etern. Am locuit în mega-cartierul muncitoresc „Steagul Roșu”, am trăit în mijlocul „clasei muncitoare” și am învățat la școli obișnuite, de cartier. Am deprins astfel de timpuriu lecția utilă a perseverenței celui care caută să studieze, să învețe și să aprofundeze. Am avut colegi, învățători și profesori de care îmi amintesc cu mult drag și de la care am învățat lecții de viață ce m-au ajutat ulterior. Percepând cunoașterea la nivel universal, în decursul timpului am extins studiul materiilor de învățământ cu ceea ce lecturam în particular. Și astfel, de la început m-au atras „cartea” și scrisul. În prima îmi găseam inspirația și în al doilea exploram profund realitatea lumii. De când eram mic aveam obiceiul de a vorbi cu obiectele din jur, deoarece îmi închipuiam că ele au un suflet ce nu trebuie rănit și nici distrus. Cu siguranță că în altă cultură aș fi devenit un „animist” convins. Dar această dorință de a dialoga cu universul m-a condus către scris. Colindam librăriile de cartier și cele din centrul Brașovului pentru a-mi cumpăra cărți ce depășeau condiția mea de elev de gimnaziu, pe care le studiam ulterior cu toată atenția. Așa s-a născut în mine pasiunea pentru istorie, geografie și știință. Cu o bucurie negrăită, lecturam din monografii scrise de Nicolae Iorga, Alexandru Xenopol și Andrei Oțetea. Bineînțeles, nu înțelegeam totul, dar puterea copilăriei nu constă în a pricepe pe deplin, ci în principal în a memora pentru mai târziu. Și astfel, mi-am format treptat un bagaj de cunoștințe ce aveau să îmi folosească mai târziu. Scriam despre evenimentele pe care le trăiam, la început sub forma unor fragmente de jurnal și ulterior ca mini-eseuri. Uneori mă exprimam liber, lăsând ca gândurile mele să își găsească o formă plastică potrivită prin care să se transpună în cuvinte. Prețuiam curajul de a fi tu însuți indiferent de circumstanțe. Înțelegeam că frica de a te privi și accepta așa cum ești, trebuie să fie învinsă la fiecare pas. Iubeam la maximum realitatea în care destinul mă trimisese pe pământ și învățam, prin lectură și scris, să prețuiesc valorile binelui, adevărului și frumosului acolo unde mă găseam. Perioada liceului a fost complementară celei de elev de școală generală. Deși eram o fire singuratică, la insistențele tatălui meu, fost ofițer de carieră, instruit în perioada antonesciană, am reușit cu bucurie să intru la colegiul militar „Dimitrie Cantemir”. Am început astfel o experiență pe care a meritat să o cunosc. Cei patru ani petrecuți la Breaza (1982 - 1986) m-au marcat profund învățând să fiu ordonat, curajos și hotărât. Viața în comun, programul orar și disciplina cazonă mi-au format deprinderi utile pentru tot ce a urmat. Am avut cadre militare valoroase, profesori care mi-au rămas ca exemplu de urmat și colegi de care m-am legat printr-o camaraderie ce a rezista trecerii timpului. Fiind o fire foarte sensibilă, regimul militar m-a ajutat să îmi depășesc timiditatea și să îmi descopăr talente de care nu aveam cunoștință. În acea perioadă am învățat să îndrăgesc matematica, fizica și psihologia. Deseori, studiam în avans materiile de curs pentru a percepe în ansamblu fenomenele descrise prin acestea. Citeam multe cărți extrașcolare și îmi scriam impresiile despre lume și viață. În vacanțe mă exprimam liber prin alcătuirea unor jurnale de impresii și mini-articole pe care visam să le public într-o anumită zi. Așa am învățat arta „extinderii gândurilor prin intermediul cuvintelor”, al transpunerii mesajului prin semne și transformarea exprimării prin simboluri. Simțeam deja atracția literaturii! Experiența cea mai utilă din timpul pregătirii mele ca viitor cadru militar a urmat după admiterea la Academia Tehnică Militară din București. Timp de nouă luni am executat stagiul militar cu termen redus. Astfel, am cunoscut ca infanterist, ce înseamnă să îți învingi limitele. Cred că a fost cea mai interesantă provocare prin care am trecut în acea perioadă. Viața din unitățile militare te învăța să fii stăpân pe tine indiferent de împrejurare și să te sprijini mereu pe colegii tăi în depășirea obstacolelor. Impresiile culese m-au determinat să aprofundez scrisul și studiul pentru a surprinde mai bine paleta minunată de trăiri inspirate de onoarea și demnitatea pe care le implică statutul de militar. Deși eram integrați într-un program orar foarte strict, uneori aveam totuși timp să studiez cărți de matematică, limbi străine, psihologie și filozofie pe care le cumpăram de la librăria unității sau din oraș. De asemenea, aveam mereu cu mine un caiet în care îmi notam impresiile. După ce scriam, stilizam și dădeam o formă de poveste, care treptat dobândea o valoare literară de care deveneam tot mai mult conștient. Observam acest parcurs interesant al exprimării, scrierii și transpunerii în propria conștiință a experienței vieții. La Academia Tehnică Militară lucrurile au evoluat ascendent. Eram un elev de elită și îmi plăceau foarte mult materiile de învățământ. Am avut profesori universitari care mi-au devenit exemplu. Chiar și acum țin minte multe dintre cursurile pe care le-am urmat. În acea perioadă am învățat să dezvolt tehnica scrierii de eseuri pe teme filozofice și religioase, precum și arta de a vorbi. Aveam un jurnal consistent în care am consemnat încercările mele de natură literară. Tot atunci am început să fiu atras de latura spirituală a realității. Prima lectură completă a Bibliei m-a transformat interior. Din acel moment, totul s-a schimbat. Am simțit că destinul își schimba vizibil cursul. Această evoluție interioară m-a determinat ca după decembrie 1989 să părăsesc cariera militară și să îmi finalizez studiile la Universitatea Politehnică București. Însă mereu am purtat o amintire plăcută tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit în lumea armatei indiferent de calitatea lor: profesori, ofițeri sau colegi. Cumva, mă simt în continuare militar și am o bucurie nespusă când mă reîntâlnesc cu persoane din acea perioadă a vieții mele. Armata reprezintă o școală utilă pe cărarea vieții. După absolvirea facultății de electronică și telecomunicații în anul 1992, am avut ocazia de fi angajat la un institut de cercetare și timp de 8 ani să avansez în direcția cercetării științifice. În paralel, am continuat să studiez intens lucrări de literatură și teologie. În plus, am avut ocazia de a publica mai multe articole în care analizam impactul introducerii diferitelor tehnologii moderne de comunicații, în special al telefoniei mobile și Internetului. Am constatat în scurt timp că partea care mă atrăgea în expunerile pe care le făceam nu era cea tehnică, pe care mai totdeauna o puneam „în fundal”, ci componenta umană, de comunicare și de transmitere a viziunii sau gândirii către potențialul cititor. Cu titlu de exemplu, începeam să scriu un articol pur tehnic și după câteva rânduri vorbeam despre impactul asupra utilizatorului, încercam să intru în dialog cu cititorul și analizam canalul de comunicare creat prin intermediul a ceea ce exprimam. Un astfel de articol a fost „Creștinismul și Societatea Informațională”, care s-a bucurat de o bună audiență în cursul anului 1996. În plus, de îndată ce a apărut Internetul, am avut șansa să descarc materiale și cărți de a căror existență nu știam. În special, am fost atras de literatura motivațională fiindcă îmbina elemente componente din cadrul psihologiei, teologiei și filozofiei. După anul 2000 am decis să părăsesc lumea cercetării și am început să lucrez ca inginer de telecomunicații la un alt loc de muncă, unde am învățat să integrez cunoștințele tehnice alături de cele umane. Această nouă experiență mi-a permis alcătuirea mai multor broșuri din articole deja scrise având titluri în genul: „Vindecare prin Cuvânt”, „Experiența miraculoasă a încrederii”, „Putere pentru ziua de azi” și „Pași prin credință”. În paralel, am avut ocazia de a realiza emisiuni radiofonice în care am transpus ceea ce scriam. Astfel, cuvântul destinat lecturii a fost îmbrăcat în exprimarea prin vorbire. În plus, am susținut prelegeri publice pe teme motivaționale, dintre care unele au fost înregistrate și distribuite pe Internet. Ocazional, am participat la emisiuni de televiziune dedicate impactului tehnologiilor moderne de comunicare asupra societății contemporane. Și treptat, am învățat că merită să îți faci planuri pentru viitor, fiindcă întotdeauna realitatea, în veșnica ei schimbare, te va ajuta să dezvolți armonios tot ce ți-ai propus în armonie cu minunatele ei legi. Am continuat scrierea de articole și eseuri pe teme jurnalistice și literare, iar ulterior am alcătuit mai multe cărți care să le cuprindă. În plus, am experimentat realizarea de articole ce exprimau confluența diferitelor curente spirituale majore din istoria lumii și conexiunea ce există între acestea. Astfel, am explorat „tărâmul” corespondențelor dintre creștinism și alte curente majore în genul taoismului, budismului și islamului. Și totuși, de ce mă interesează toate acestea? De ce să investești timp și efort pentru ceva ce nu îți aduce remunerație financiară? Răspunsul pe care îl dau decurge din faptul că am înțeles valoarea fundamentală a creativității într-o lume plină de simboluri, cum este cea în care trăim. Disting astfel ca primordiale următoarele atitudini: bucuria de a trăi, perseverența de a învinge dificultățile și hotărârea de a nu abandona niciodată lupta vieții. Mai departe, iubesc libertatea de a exprima ceea ce gândești și curajul de a nu-ți fie teamă de obstacole. Și nu în ultimul rând, doresc să cultiv acceptarea și promovarea diversității de viziune asupra existenței, vieții și sensului pentru care ne aflăm pe pământ. Și este posibil, ca fragmentele experienței mele să se integreze treptat în memoria infinită a universului sub forma gândurilor, pe care nu le-am lăsat să treacă fără a fi consemnate, filelor de jurnal nepublicate încă, dar ale căror idei au răsărit cu putere ulterior, și sentimentelor, prin care am lăsat să se transpună finitul în nemărginire, pentru a mă asemăna astfel cu un râu ce izvorăște dintre munți, curge printre dealuri, străbate câmpia și în cele din urmă se revarsă cuprinzător în ocean.

Table of Contents
CUPRINS CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE 7 Binele și Răul în Creștinism și Taoism 7 Creativitatea Umană Dominată de Inteligența Artificială 9 Existența și Cunoașterea dincolo de „Big-Bang” 11 Întrebările Regelui Milinda către Înțeleptul Nâgasena 13 Ordine și Haos în Paradisul Terestru 14 Principiul Taoist „Wu-Wei” din Perspectivă Creștină 16 Idealul Echității Sociale în Scrierile lui Mozi 18 Perfecțiunea Spirituală în Analectele lui Confucius 20 Posibile Conexiuni dintre Coran și Biblie 21 US Navy și Războaiele din Nordul Africii 23 Zece Mari Principii în Concepția Zen 25 EDITORIAL 27 Am Văzut un Chip de Femeie Gravat pe o Camee 27 Chipul Frumuseții Răsfrânt în Feminitate 29 Clipe Astrale din Universul Veșniciei 30 Credința Răsare Tainic din Adâncul Sufletului 32 Dorințe și Sentimente pentru Fiecare Zi 33 Ființa Umană nu este Obiect de Consum 34 Fragmente de Viață Integrate în Memoria Universului 37 Iubirea pentru Umanitate și Pasiunea față de Semeni 40 O Zi Obișnuită în București 41 Pragul unei Noi Ere și al unui Nou Început 43 Să Fii Bun Presupune Să Fii Puternic 45 Să Nu Treci Indiferent pe Cărarea Vieții 47 Semnificația unei Sărbători Confiscate — 1 Mai 48 Sentimentul Autentic și Compromisul Comercial 50 EXPERIENȚA VIEȚII 51 Amprente Încrustate în Cărămidă Roșie 51 Captivi în Labirintul Halucinant al Oglinzilor 53 Cochilia unei Realități Trecute 55 Clipa Întâlnirii cu Mine Însumi 57 Eu Sunt cu Tine Mereu și Până la Capăt 58 Farmecul Unei Vârste Nemuritoare 60 Mantia Trecutului Aruncată Peste Vârsta Adolescenței 61 Ochii Verzi ai Frumuseții Interioare 63 Profunzimea Lucrurilor Simple 65 Răscruce de Drumuri sub Cerul Infinit 66 Timpul Reflectat în Oglinda Cărții de lângă Mine 68 Un Alfabet Învățat cu Durere 70 EXISTENȚĂ ȘI CUNOAȘTERE 72 Ecoul Luminii Reflectate Multicolor în Oglindă 72 Jocul Dorinței și Imaginației pe Tărâmul Umbrelor 74 Jocul Percepției Reflexiilor Multiple 77 Orizontul Dual al Realității 78 Un Răsărit de Soare pentru Fiecare Zi 80 Melcul Anonim și Discreția Înțelepciunii 81 Reprogramarea Condiției de Spectator al Vieții 83 Primul Pas în Cunoașterea Vieții 85 Pe Drum spre Întâlnirea Echinocțiului de Toamnă 86 Prezentul - Puntea ce Unește Trecutul de Viitor 89 Cunoașterea ce Transformă Realitatea 91 Sfârșitul Lumii între Mit și Realitate 93 INDIVID ȘI SOCIETATE 96 Arta Zen a Managementului Afacerilor 96 Calea Războinicului Anonim pe Înțelesul Tuturor 99 Campania Împotriva Animalelor Dăunătoare 101 Energia Creativă a Individului și Controlul Impus Social 103 Răbdarea Pământului și Dorințele Nestăvilite ale Omului 105 Mitologia și Cultul Lucrului Neterminat la Români 107 Chipul Eternității Răsfrânt în Oglinda Timpului 109 Conspirația Tăcerii și Totalitarismul 110 Dăruirea de Sine într-o Lume Individualistă 113 Educația la Timpul Trecut, Prezent și Viitor 115 Suburbia Individuală, Colectivă și Națională 117 Evadarea din Realitate a Ființei Umane 120 Forța de Nestăvilit a Emoțiilor 121 Jocul de-a Religia 124 Utopia Conștiinței Europene 125 Mărgăritar sau Mărgea de Porțelan? 128 Natura Umană sub Formă de Grafit sau Diamant 130 Omul ca Maestru care nu Respectă Regulile 132 Privind Viața cu Ochi de Copil 135 Religia între Teatru și Circ Roman 136 LITERATURĂ 138 Bariera Se Ridică după Trecerea Trenului 138 Castele de Nisip pe Țărmul Mării 140 Copacul Viu își Leapădă Frunzele Veștede în Bătaia Furtunii 141 Cu Gândul la Harry Potter 143 Dincolo de Negura Prezentului 145 Germenele Vieții în Așteptarea Primăverii 147 Glasul Roților de Tren Rostogolite Peste Falia Timpului 149 În Vizită la Negustorul de Iluzii 151 Magia Fulgilor de Zăpadă 154 Mirajul Fericirii Reflectate în Oglinda Timpului 155 Drumul se Parcurge Pas cu Pas 157 Podul se Sprijină pe Maluri 160 Partea Plină a Paharului Gol 161 Revenirea din Spațiul Cosmic pe Pământ 163 MEDIA ȘI INTERNET 164 „Breaking News” pe Înțelesul Tuturor 164 Cine Are Nevoie de o Pronunție Corectă? 166 Emoticonul ca Substitut al Comunicării Non-Verbale 168 Farmecul Scrierii Gândurilor și Emoțiilor 170 Forța Gândurilor Exprimate prin Cuvinte 171 Goana după Audiență și Masificarea Societății 173 Haosul Informațional în Bazarul Numit Internet 175 Învierea ca Expresie a Dorinței de a Trăi 176 Limbajul de Dincolo de Cuvinte 178 Magia Cuvintelor în Jocul Vieții și Morții 179 Nevoia de Evadare din Spațiul Media Autohton 182 Să Scriu pe Blog sau Într-o Publicație Electronică? 183 Scrierea „La Comandă” și Exprimarea Dictată de Audiență 186 Vrei Să Blogăm Împreună? 187 Vrei să Publicăm Împreună? 189 NOTE DE CĂLĂTORIE 191 Arcul de Triumf și Piața Charles de Gaulle 191 Champs-Élysée sau Eternul Bulevard de Promenadă 195 Cu Trenul de Sărbători 198 Despre Farmecul Prefecturii Fukushima 200 Diversitate și Armonie în Peisajul Urbanistic al Municipiului Cluj-Napoca 201 Farmecul Stațiunii Baden-Baden 203 Farmecul Grădinii Tuileries și al Palatului Luvru 205 Impresii Gotice din Baden-Baden 209 Insula Cetății și Catedrala Notre Dame din Paris 211 În Drum spre Coasta Dalmației 214 În Palatul lui Dioclețian și în Drum spre Casă 217 Liniile de Forță ale Turnului Eiffel și Câmpului lui Marte 219 Lumea de Dincolo și de Dincoace de Barieră 222 O Plimbare Fermecătoare prin Cartierul Latin 226 O Vacanță pe Valea Jiului 230 Parisul ca Sinteză a Istoriei Medievale, Moderne și Contemporane 232 Pe Drum spre Stațiunea Baden-Baden 235 Piața Ludovic al XV-lea, Revoluției și Concordiei 237 Sub Spectrul Munților Pădurea Neagră 240 SPIRIT ȘI RAȚIUNE 242 Agresivitatea ca Tipar Comportamental în Relații Interumane 242 Dincolo de Orizont Se Află Mereu Albastrul Nemărginirii 244 Drumul Regăsirii Speranței, Renașterii și al Unui Nou Început 246 Esența Armoniei și Repausul Sufletului Omenesc 247 Gândirea Pozitivă în fața Circumstanțelor Negative 248 Impresii din Labirintul Simulării Cosmice 250 Impresiile Trecutului ca Trepte de Avansare spre Orizontul Viitorului 252 Invitat Fără Voie în Sala de Proiecție a Imaginației 255 Motivația unei Gândiri Pozitive 256 Originile Literaturii Motivaționale 259 Proiecția Pozitivă a Imaginației 261 Proiecția Tulburătoare a Neliniștii asupra Drumului Vieții 263 Puterea Contextualizării în Dobândirea Controlului Emoțional 265 Puterea Gândului în Modelarea Realității 267 Saltul Interior al Bucuriei 269 Sensibilitatea Interioară – Dovadă a Slăbiciunii sau Puterii? 270 Viața ca Amestec de Lumină și Culoare 272

 

Click To View

Additional Books


 • Motivation And Effort In Buddhist Soteri... (by )
 • La Transformación (by )
 • Aia He Kaheka (by )
 • Hawaii Place Names (by )
 • Ruling Chiefs of Hawaii (by )
 • Родени Убийци (by )
 • El silencio (by )
 • Leopardi and Schopenhauer : an English t... (by )
 • Guide to Newspapers of Hawaii, 1834-2000 (by )
 • The Early Mapping of Hawai'I (by )
 • Creative Power of the Flower of Life (by )
 • Bonhomie : Beautifully yours (by )
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.