World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Grand Duchy of Posen

Article Id: WHEBN0000378577
Reproduction Date:

Title: Grand Duchy of Posen  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Province of Posen, Duchy of Warsaw, Antoni Radziwiłł, Posen-West Prussia, List of rulers of Partitioned Poland
Collection: 1815 Establishments in Prussia, Grand Duchy of Posen
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

Grand Duchy of Posen

Grand Duchy of Posen
Großherzogtum Posen (de)
Wielkie Księstwo Poznańskie (pl)
Client state of Prussia

1815–1848
Flag Coat of arms
Flag Coat of arms
Location of Posen
The Grand Duchy of Posen (red) in 1848.
Capital Posen (Poznań)
Government Absolute Monarchy
Grand Duke
 •  1815–1840 Frederick William III
 •  1840–1848 Frederick William IV
Governor
 •  1815–1830 Antoni Radziwiłł
 •  1830–1841 Eduard von Flottwell
 •  1841–1848 Adolf von Arnim-Boitzenburg
Legislature Sejm
History
 •  Congress of Vienna 9 June 1815
 •  Greater Poland Uprising 19 March 1848
 •  Autonomy abolished 5 December 1848
Area
 •  1848 28,951 km2 (11,178 sq mi)
Population
 •  1848 1,350,000 
Density 46.6 /km2  (120.8 /sq mi)

The Grand Duchy of Posen (German: Großherzogtum Posen; Polish: Wielkie Księstwo Poznańskie) was part of the Kingdom of Prussia, created from territories annexed by Prussia after the Partitions of Poland, and formally established following the Napoleonic Wars in 1815. Per agreements derived at the Congress of Vienna it was to have some autonomy. However in reality it was subordinated to Prussia and the proclaimed rights for Polish subjects were not fully implemented. The name was unofficially used afterward for denoting the territory, especially by Poles, and today is used by modern historians to refer to different political entities until 1918. Its capital was Posen (Polish: Poznań). The Grand Duchy was formally replaced by the Province of Posen in the Prussian constitution of December 5, 1848.

Contents

 • History 1
  • Background 1.1
  • 1815–1830 1.2
  • 1830–1840 1.3
  • Frankfurt Parliament of 1848 and the Duchy 1.4
 • Area and population 2
 • Religion 3
 • Territorial administration 4
 • Organisations 5
  • Polish organisations 5.1
  • German organisations 5.2
 • Notable people 6
 • See also 7
 • References 8
 • Sources 9
 • External links 10

History

Background

The Prussian Province of Posen. Yellow colour: Polish-speaking areas according to German authorities, as of 1905

Originally part of the Kingdom of Poland, this area largely coincided with Greater Poland. The mid-17th century brought devastation from invading Swedish forces during "the Deluge". The eastern portions of the territory were taken by the Kingdom of Prussia during the Partitions of Poland; during the first partition (1772), Prussia took just the Netze District, the portion along the Noteć (German: Netze) river. Prussia added the remainder during the second partition in 1793. Prussia briefly lost control during the Kościuszko Uprising in (1794).

It was initially administered as the province of South Prussia. The Poles were the primary ally of Napoleon Bonaparte in Central Europe, participating in the Greater Poland Uprising of 1806 and supplying troops for his campaigns. After the defeat of Prussia by Napoleonic France, the Duchy of Warsaw was created by the Treaty of Tilsit in 1807.

1815–1830

According to the Congress of Vienna, put into action after the fall of Napoleon in 1815, parts of the Prussian territory partitioned from Poland were passed on to Russia. From the remainder the Grand Duchy of Posen was to be created, that was to be a nominally autonomous province under Hohenzollern rule with the rights of "free development of Polish nation, culture and language", and was outside the German Confederation. Originally the Grand Duchy was to include Chełmno and Toruń. Prussia however disregarded this promise from Congress of Vienna. At this time the city of Poznań was the administrative centre and the seat of the Statthalter "Prince Antoni Henryk Radziwiłł of Poznań". In reality the actual administrative power over the region was awarded by Prussia to provincial upper-president Joseph Zerboni di Sposetti, who was a Prussian of German ethnicity.[1]

At the beginning of the Prussian takeover of Polish territories, the discrimination and repression of Poles consisted of reducing their access to education and the judicial system. Prussian officials identified Germanisation as the progress of higher culture over a lower one. As a result the local administration discriminated against Poles. After 1824 attempts to Germanise the school system were hastened and the government refused to establish a Polish university in Poznań. Polish politicians issued protests against Prussian policies and a secret, patriotic Polish organisation was founded called Towarzystwo Kosynierów (Society of Scythemen). Resistance activity of Poles resulted in reaction from Berlin, where a trial was held in connection to links between Poles from the Grand Duchy with Poles from Russian-ruled Congress Poland.[2]

1830–1840

The 1830

 • Media related to at Wikimedia Commons

External links

 • Robert Alvis, Religion and the Rise of Nationalism: A Profile of an East-Central European City, Syracuse 2005
 • Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • Konstanty Kościnski, Przewodnik pod Poznaniu i Wielkim Księstwie Poznańskiem, Poznań 1909
 • T. Dohnalowa, Z dziejów postępu technicznego w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIX wieku, in: S.Kubiak, L.Trzeciakowski (ed.), Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego
 • F. Genzen, Z.Grot, F.Paprocki, Zabór pruski w Powstaniu Styczniowym. Materiały i dokumenty, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968
 • B. Grześ, Jerzy Kozłowski, A. Kramarski, Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815–1920, Poznań 1976
 • Witold Jakóbczyk, Przetrwać nad Wartą 1815–1914. Dzieje narodu i państwa polskiego, vol. III-55, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989
 • Witold Jakóbczyk (ed.), Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w., vol.I-III, Poznań 1951–1967
 • Witold Jakóbczyk (ed.), Wielkopolanie XIX w., Poznań 1969
 • Witold Jakóbczyk (ed.), Wielkopolska. Wybór źródeł, t. I 1815–1850, Wrocław 1952
 • Witold Jakóbczyk (ed.), Wielkopolska. Wybór źródeł, t. II 1851–1914, Wrocław 1954
 • T. Klanowski, Germanizacja gimnazjów w Wielkim Księstwie Poznańskim i opór młodzieży polskiej w latach 1870–1814, Poznań 1962
 • Czesław Łuczak, Życie społeczno-gospodarcze w Poznaniu 1815–1918, Poznań 1965
 • K. Malinowski (ed.), X wieków Poznania, Poznań-Warszawa 1956
 • Witold Molik, Kształtowanie się inteligencji wielkopolskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1840–1870, Warszawa-Poznań 1979
 • F. Paprocki, Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830–1842), Poznań 1970
 • L. Plater, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wyd. J. N. Bobrowicz, Leipzig 1846
 • B. Pleśniarski, Poglądy Wielkopolan na sprawy wychowawcze i oświatowe w świetle prasy Księstwa Poznańskiego 1814–1847,
 • A. Skałkowski, Bazar Poznański. Zarys stuletnich dziejów (1838–1938), Poznań 1938
 • L. Słowiński, Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku, Poznań 1982
 • J. Stoiński, Szkolnictwo średnie w Wielkim Księstwie Poznańskim w I połowie XIX wieku (1815–1850), Poznań 1972
 • J. Topolski (ed.), Wielkopolska przez wieki, Poznań 1973
 • S. Truchim, Geneza szkół realnych w Wielkim Księstwie Poznańskim, Warszawa 1936
 • S. Truchim, Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815–1915, Łódź 1967
 • Lech Trzeciakowski, Kulturkampf w zaborze pruskim, Poznań 1970
 • Lech Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850–1914, Warszawa 1973
 • Lech Trzeciakowski, Walka o polskość miast Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku, Poznań 1964
 • Lech Trzeciakowski, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1987
 • Wielkopolski Słownik Biograficzny, 2nd edition, Warszawa-Poznań 1983

Sources

 1. ^ a b c d Historia. Encyklopedia Szkolna. Warszawa 1993. Page 670
 2. ^ "Lands of Partitioned Poland 1795–1918"Piotr Stefan Wandycz Washington University Press 1974
 3. ^ Historia 1789–1871 Page 255. Anna Radziwiłł and Wojciech Roszkowski.
 4. ^ a b c Historia 1789–1871 Page 278. Anna Radziwiłł and Wojciech Roszkowski.
 5. ^ Jerzy Kozłowski, „Die Einführung der preußischen Verwaltung im Großherzogtum Posen 1815–1830“, on: Polen Didaktik: Wissenschaft und Praxis, retrieved on February 4, 2013.
 6. ^ Historia 1789–1871 Page 224. Anna Radziwiłł and Wojciech Roszkowski.
 7. ^ a b Philo-Lexikon: Handbuch des jüdischen Wissens, Berlin: Philo Verlag, 31936, reprint Frankfurt upon Main: Jüdischer Verlag, 1992, p. 570. ISBN 3-633-54053-9.
 8. ^ Examples are Berthold Kempinski, founder of Kempinski Hotels, Rudolf Mosse, etc.
 9. ^ Gotthold Rhode, Geschichte Polens. Ein Überblick, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 31980, pp. 374–375. ISBN 3-534-00763-8.
 10. ^ Eduard Kneifel Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Niedermarschacht: author's edition, 1964, p. 17. No ISBN.
 11. ^ a b Gabriele von Glasenapp, "Herzberg, Isaak", in: Biographisches Lexikon für Ostfriesland, vol. IV, Aurich: 2007, pp. 195–197.
 12. ^ "Freymark, Karl", on: Baza osób polskich – polnische Personendatenbank, retrieved on May 6, 2012.

References

See also

(in alphabetical order)
(see also Notable people of Province of Posen)

Notable people

 • Prussian Settlement Commission (Ansiedlungskommision, established in 1886)
 • Deutscher Ostmarkenverein (DOV, German Eastern Marches Society; Polish abbreviation: Hakata; established in 1894 in Posen/Poznań)
 • Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft zu Posen (German society for art and sciences, established in 1901 in Posen/Poznań)
 • Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft zu Bromberg (German society for art and sciences, established in 1902 in Bromberg/Bydgosccz)

Organisations aiming at promoting German-speaking culture, settlements, or expressively addressing German-speaking audiences:

German organisations

Polish organisations

 • Archdiocese of Poznań-Gniezno, seated in Poznań/Posen, a joint diocese of the Roman Catholic Church, joint in 1821
 • Posener Provinzial-Bibelgesellschaft (Posen Provincial Bible society; established in 1817 in Posen/Poznań)
 • Ecclesiastical Province of Posen, seated in Poznań/Posen, a regional branch of the Evangelical Church in Prussia established in 1817/1826
 • Naturwissenschaftlicher Verein (Natural Scientific Association, established in 1837 in Posen/Poznań)
 • Central-Lehrer-Verein für die Provinz Posen (central teachers association; established in 1848 in Posen/Poznań)
 • Provinzial-Feuersozietät des Großherzogthums Posen (public fire insurance of the Grand Duchy of Posen; established in 1841 in Posen/Poznań)
 • Posener Provinzial-Lehrerverein (Posen provincial teacher association; established in 1872 in Posen/Poznań)
 • Provinzialverband Posen (provincial federation of Posen, public-law corporation of self-rule of all districts and independent cities within Posen Province for their common purposes; established in 1875 in Posen/Poznań)
 • Landwirtschaftskammer für die Provinz Posen (Chamber of Agriculture for the Province of Posen; established in 1875 in Posen/Poznań)
 • Historische Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg (Historical Society for the Netze District in Bromberg, established in 1880)
 • Pestalozzi-Verein der Provinz Posen (Pestalozzi [paedagogical] association for the Province of Posen; established in 1883 in Lissa/Leszno)
 • Historische Gesellschaft für die Provinz Posen (Historical Society for the Province of Posen, established in 1885 in Posen/Poznań)
 • Posener Provinzialvereins zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit (Posen provincial association for fighting tuberculosis as a people's disease; established in 1901 in Posen/Poznań)
 • Verband der Landwirtschaftlichen Genossenschaften für die Provinz Posen (Association of the agricultural cooperatives for the Province of Posen; established in 1903 in Posen/Poznań)
 • Sparkassenverband der Provinz Posen (Association of savings and loan banks in the Province of Posen; established in 1906 in Posen/Poznań)

Organisations for items of general interest or province-wide purposes:

Organisations

The territory of the grand duchy was divided into two regions (Polish: Rejencja), that of Bromberg and of Posen, whose borders reflected those of the Bydgoszcz and the Poznań Department of the previous Duchy of Warsaw. The regions were further divided into 26 original districts (German: Kreis(e), Polish: Powiat(y)) headed by Landräte ("district councillors"). Later, these were redivided into 40 districts, plus two urban districts. In 1824, the Grand Duchy also received a provincial council (term started in 1827) but with little administrative power, limited to providing advice. In 1817, the Culmerland (Chełmno Land) was moved to West Prussia. From the 1820s, the grand duchy had a parliament, the Sejm of the Grand Duchy of Posen.

The Prussian administrative unit that covered the territory of the Grand Duchy was called the Province of the Grand Duchy of Posen in the years 1815–1849, and later to simplify just the Province of Posen (German: Provinz Posen, Polish: Prowincja Poznańska).

The monarch of the grand duchy, with title of Grand Duke of Posen, was the Hohenzollern king of Prussia and his representative was the Duke-Governor (Statthalter): the first was Prince Antoni Radziwiłł (1815–1831), who was married to Princess Louise of Prussia, the king's cousin. The governor was assigned to give advice in matters of Polish nationality, and had the right to veto the administration decisions; in reality, however, all administrative power was in the hands of the Prussian upper-president of the province.

Territorial administration

According to contemporary statistics of 1825 the population consisted of the 65.6% Roman Catholics, 28.1% Protestants and 6.3% Jews.[9] The Roman Catholic congregations formed part of the Council of Four Lands, forbidden in 1764, did emerge in the grand duchy.[11] The migration of Posen Jews to Prussia was mostly blocked until 1850, when they were finally naturalised.[7]

Religion

Whereas in 1812 Jews in then Prussia proper had been emancipated and naturalised, the Jews of the grand duchy were excluded from citizens franchise, but like women and non-propertied classes mere subjects of the grand duke. Only Christian men, if owning land, were enfranchised as citizens. Whereas Christians had freedom of moving from the grand duchy to Prussia proper, the grand duchy's Jews were forbidden to immigrate into Prussia.[7] Prussian policy, however, opened an exception, Germanized Jews were enfranchised as citizens and granted freedom of move. So most adherents of the Yiddish culture Germanised themselves within a short period. Many traditional or newly established educational institutions using German language were attended by local Jews who, equipped with Prussian educational and German language skills, often emigrated to Prussia proper with some making their careers.[8] Despite Germanisation efforts, the Polish-speaking population more than doubled to 1,344,000 and remained the majority, however, its percentage decreased to 64% of the population by 1910.[1] However, there were regional differences, with Polish being the prevailing language in the centre, east and south, and German speakers majorities in the west and north.

Since in the first half of the 19th century there was no census or other statistics also recording the ethnic identities of the inhabitants of the grand duchy[5] its ethnic composition can only be derived from its religious makeup then recorded in the census. By 1815 in the grand duchy Catholics were by majority Polish-speaking, most Protestants were native speakers of German and many Jews then spoke Yiddish. Based on the religious data it was estimated that in 1815 ethnic Poles made up about 657,000 persons (or 73% of the overall population), while ethnic Germans were 225,000 (25%) and 18,000 (or 2%) were of the Yiddish culture.[6] However, a simple identification of religion and ethnicity is misleading.

 • 900,000 (1815)
 • 1,350,000 (1849)
 • 2,100,000 (1910)

Population:

The area was 28,951 km² and contained most of the territories of the historical province of Greater Poland, which comprised the western parts of the Duchy of Warsaw (Departments of Poznań, Bydgoszcz, partly Kalisz) that were ceded to Prussia according to the Congress of Vienna (1815) with an international guarantee of self-administration and free development of the Polish nation.

Grand Duchy of Posen (light blue) after its creation, in 1815

Area and population

During the Revolutions of 1848 the Frankfurt Parliament attempted to divide the grand duchy, no part of the German Confederation, into two parts: the Province of Posen, which would have been annexed to a to-be-created united Germany, and the Province of Gniezno, which would have remained outside Germany, but because of the protest of Polish parliamentarians these plans failed and the integrity of the grand duchy was preserved. However, on February 9, 1849, after a series of broken assurances, the Prussian administration renamed the grand duchy to the Province of Posen. However the Prussian Kings up to William II, German Emperor still held the title "Grand Duke of Posen" until 1918.

Frankfurt Parliament of 1848 and the Duchy

[4]

This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.